Fra økonomiske data til styringsinformasjon

Økonomistyring er et viktig redskap for å sikre effektiv ressursbruk i staten. På disse sidene finner du informasjon om hvordan du kan bruke økonomiske data i virksomhets- og etatsstyringen.

Økonomiske data i styringen

Økonomistyring handler om at virksomheter gjør bevisste tiltak for å forvalte de begrensede ressursene som finnes til rådighet slik at de når sine mål. Det er forskjell på økonomistyring i statlige og private virksomheter. En privat virksomhet vil vanligvis fokusere på å oppnå overskudd, mens en statlig virksomhet først og fremst skal sørge for at midlene brukes effektivt slik Stortinget og overordnet departement har bestemt. Utover dette vil grunnlaget for en vurdering av økonomistyring være relativt sammenfallende. 

Formålet 

Regelverket for økonomistyring i staten har som formål å sikre at

  • statlige midler brukes og inntekter oppnås i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger
  • fastsatte mål og resultatkrav oppnås
  • statlige midler brukes effektivt
  • statens materielle verdier forvaltes på en forsvarlig måte
Oppdatert: 22. januar 2023

Kontakt

Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til styring [at] dfo.no.

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord