Om veilederen

Oppdatert

Denne veilederen gir en innføring i informasjonssikkerhet i underliggende virksomheter og viser hvordan departementet kan følge opp informasjonssikkerheten i styringsdialogen. Den kan derfor være nyttig både for deg som er etatsstyrer, og for deg som er ansvarlig for informasjonssikkerheten i en virksomhet.

Informasjonssikkerhet snakkebobler og figurer

Hvem bør lese denne veilederen?

Du bør lese denne miniveilederen hvis du

  • er etatsstyrer som skal ivareta departementets overordnede ansvar for oppfølgingen av informasjonssikkerhet i en underliggende etat, for eksempel forberede et etatsstyringsmøte
  • lurer på hvordan informasjonssikkerhet bør følges opp, og hvordan temaet bør behandles som en integrert del av virksomhetsstyringen i en underliggende virksomhet
  • er leder eller ansvarlig for arbeidet med informasjonssikkerhet i en virksomhet og skal ha dialog med departementet om dette

Hva kan du bruke veilederen til?

Miniveilederen er en hjelp for å få en god innretning på styringsdialogen om informasjonssikkerhet. Vi har laget et dialogverktøy som kan være til støtte og hjelp, og som tar hensyn til at behovene varierer:

  • Behovet for å følge opp informasjonssikkerhet i styringsdialogen kan variere fra departement til departement og fra virksomhet til virksomhet. Behovet kan også variere over tid.
  • Dialogen om informasjonssikkerhet må tilpasses det enkelte departementet og til virksomheten. Størrelsen på virksomheten og typen samfunnsoppdrag er med på å avgjøre hvordan oppfølgingen av informasjonssikkerhet bør organiseres. Risiko- og vesentlighetsvurderinger er med på å bestemme hvor mye vekt informasjonssikkerhet skal ha i styringsdialogen.
Fant du det du lette etter?