Kontantkort

Det er inngått tilleggsavtaler for kontantkort. Avtalen ble inngått den 5. juni 2018.

Oppdatert

Når kan virksomheten bruke kontantkort?

Kontantkort er kort som skal benyttes til utbetalinger til personer som av ulike årsaker ikke får bankkonto. Det kan erstatte bruk av giroutbetalinger og sjekk.

Dersom din virksomhet ønsker å benytte kontantkort, må virksomheten søke om unntak fra økonomiregelverket. Årsaken til dette er at kontantkortmidlene ligger utenfor statens konsernkontoordning. Saldo på disse kontoene skal derfor ikke overføres daglig til virksomhetens oppgjørskonto i Norges Bank.

Hvordan opprettes kontantkort?

Virksomheten må foreta avrop på tilleggsavtalen for kontantkort, og etablere egne kontoer i banken for kontantkort utenfor konsernkontoordningen.

Virksomheten må også etablere interne rutiner for kortadministrasjon og forvaltning av midler innenfor tilleggsavtalen for kontantkort, herunder rutiner for utbetaling, tilbakeføring, regnskapsføring, sporbarhet og avstemming. Kravene til rutinene er beskrevet nærmere i veiledningsnotatet for kontantkort.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.

Vi behandler spørsmål så raskt som mulig, og normalt innen 3 uker.
Du kan eventuelt ta direkte kontakt med:

  • Ketil Nagel Eger: 932 42 706
  • Tone Karen Haugland: 932 42 762
  • Tone Røed: 970 21 829
Fant du det du lette etter?