Samlet tildeling for departementer

Oppdatert

Hva som menes med samlet tildeling for årsregnskapet sin oppstilling av bevilgningsrapportering er omtalt i punkt 4.6.2 i Finansdepartementet rundskriv R-115.

For departementene bør kolonnen «samlet tildeling» vise bevilgninger departementet har hatt til disposisjon per post, etter fradrag for midler som har blitt tildelt ved tildelingsbrev til underliggende virksomheter, og eventuelt andre virksomheter under andre departementer.

Mottatte eller avgitte belastningsfullmakter skal ikke framgå av note A, men skal vises i egen rubrikk i note B for «utgiftsført av andre iht. avgitte belastningsfullmakter». Kolonnen samlet tildeling i bevilgningsrapporteringen blir derfor ikke påvirket av om departementet avgir eller mottar belastningsfullmakter.

Innholdsfortegnelse

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?