Bruk av periodisert rekneskap og nøkkeltal i styringa

NB! Denne veiledningen er ikke oppdatert ihht. SRS av august 2015.

Føremålet med denne rettleiinga er å visa at informasjon frå den periodiserte verksemdsrekneskapen er nyttig i styringa av statlege verksemder. Fyrste delen forklårar kvifor både rekneskapsinformasjon og informasjon frå andre kjelder er naudsynte for å støtta at verksemdsstyringa samsvarar med økonomiregelverket. I andre delen vert styringsinformasjon frå verksemdsrekneskapen og eit utval nøkkelltal presenterte.

Oppdatert: 21. mai 2019

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord