Bruk av periodisert rekneskap og nøkkeltal i styringa

NB! Denne veiledningen er ikke oppdatert ihht. SRS av august 2015.

Føremålet med denne rettleiinga er å visa at informasjon frå den periodiserte verksemdsrekneskapen er nyttig i styringa av statlege verksemder. Fyrste delen forklårar kvifor både rekneskapsinformasjon og informasjon frå andre kjelder er naudsynte for å støtta at verksemdsstyringa samsvarar med økonomiregelverket. I andre delen vert styringsinformasjon frå verksemdsrekneskapen og eit utval nøkkeltal presenterte.

Oppdatert: 21. mai 2019

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.