Anne-Berit Herstad

Anne-Berit Herstad
Anne-Berit Herstad
Anne-Berit Herstad er kommunikasjonsdirektør i DFØ og har mange års erfaring fra kommunikasjonsledelse i offentlig sektor. Hun har arbeidet blant annet i NAV, Statens lånekasse og Fiskeridepartementet Hun har hovedfag i medier og kommunikasjon fra Universitetet i Oslo.
Kommunikasjonsenheten