Hilde Nakken

Hilde Nakken
Hilde Nakken
Hilde Nakken er direktør for divisjon for styring, organisering og ledelse. Divisjonen arbeider med blant annet kompetanseutvikling, forvaltningsutvikling, organisering og innovasjon. Divisjonen forvalter økonomiregelverket, konsernkontoordningen, utredningsinstruksen, statsregnskapet og leverer kompetansetjenester og veiledning på disse områdene.
Divisjon for styring, organisering og ledelse