Klaus Breivik

Klaus Breivik
Klaus Breivik
Klaus er seniorrådgiver i seksjon ledelse i DFØ og master i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Oslo. Han har lang erfaring fra staten og er opptatt av at utvikling av ledelse og kompetanse i staten skal være kunnskapsbasert, og brenner for å anvende psykologi som fag for at både staten statsansatte skal bli enda bedre.
Divisjon for styring, organisering og ledelse