Hanne Marie Haugen Jansen

Hanne Marie Haugen Jansen
Hanne Marie Haugen Jansen
Hanne jobber som førstekonsulent i et engasjement i avdeling for forvaltningsanalyse. Hun har en master i offentlig administrasjon og styring fra OsloMet – storbyuniversitetet.
Divisjon for styring, organisering og ledelse