Dag Strømsnes

Dag Strømsnes
Dag Strømsnes
Dag Strømsnes er divisjonsdirektør for divisjon offentlige anskaffelser i DFØ. Divisjonen veileder offentlige virksomheter om hvordan de kan bruke anskaffelser til å løse sine behov, etterleve regelverket, ivareta sitt samfunnsansvar og få mer verdi for pengene. Strømsnes holder jevnlig foredrag og har også mange internasjonale engasjementer, blant annet i OECD og EU.
Divisjon for offentlige anskaffelser