Ledelse og arbeidsgiverstøtte

Bli med og bygg opp kompetansefellesskap i staten

Selv om mange statlige virksomheter jobber strategisk med kompetansestyring, viser undersøkelser at vi bør jobbe enda mer systematisk på dette området. Kompetanseutvikling må stå høyt på statlige virksomheters agenda, og vi i DFØ bidrar gjennom å legge til rette for et kompetansefellesskap i staten.

Når DFØ inviterer til «Kompetanseslipp» 9. juni, får deltagerne presentert en mengde nye digitale kurs som er gjort tilgjengelig for alle på Læringsplattformen. I tillegg har vi i DFØ utviklet en kompetansekatalog som gjør det enkelt for ansatte i forvaltningen å få oversikt over hvilke kompetansetilbud som finnes.

Å bidra i kompetansefellesskapet gir ikke bare økt tilfang av læringsressurser til hele forvaltningen, men vil også styrke statlig felleskompetanse og felles identitet. På denne måten får statsansatte felles språk om viktige begreper, rammer og føringer, samt verdier og holdninger som grunnlag for samarbeid på tvers av virksomheter og forvaltningsnivåer. Dette tjener vi alle på.

Kompetansen vi trenger i morgen

Strategisk kompetanseutvikling er krevende, for det kan være vanskelig å forutsi fremtidige kompetansebehov. Men løsningen er i alle fall ikke å stille i båten! Vi må se fremover, motivere og legge til rette for kompetanseutvikling. Og her kan vi i DFØ hjelpe til, ved å utvikle og tilgjengeliggjøre tiltak som treffer tverrgående kompetansebehov i staten.

Behovene du har i din arbeidshverdag er det også andre som har. DFØ utvikler kompetansetiltak sentralt, slik at statlige virksomheter kan ta disse i bruk og gjennomføre lokalt i egne virksomheter. Når også andre statlige virksomheter deler tiltakene de utvikler, kan alle dra nytte av jobben som er gjort. Gjennom Læringsplattformen og Virksomhetsplattformen deler vi digitale kompetansetiltak på tvers av forvaltningen. Det er kompetansefellesskapet i staten, og det er effektiv ressursbruk!

Både for nye og gamle medarbeidere

Rekruttering er en måte å få den kompetansen virksomheten trenger. For at staten skal levere de beste tjenestene trenger vi å tiltrekke oss de beste hodene. Når vi har de gode hodene på plass, må vi sørge for å videreutvikle medarbeiderne, og beholde dem.

Perspektivmeldingen er helt tydelig, vi må gjøre mer for mindre i fremtiden, vi må levere bedre tjenester, med mindre budsjetter. Vi kan med andre ord ikke bare rekruttere ny kompetanse, vi må også videreutvikle de folka vi allerede har.

Lederne setter standarden

På Læringsplattformen og Virksomhetsplattformen deles digitale læringsressurser. Men hva skal til for at disse blir brukt, og at vi sikrer kompetanseutvikling i staten? Kompetanseutvikling er et lederansvar. Ledere i staten må gjøre koblingen mellom virksomhetens mål og den kompetansen som må utvikles. Ledere må både motivere for utvikling og legge til rette for kompetanseheving. I tillegg til lederne, spiller HR en svært viktig rolle i kompetansearbeidet. De har oversikt over kompetansebehov, og har mulighet til å lage gode praksisnære læringsløp for deres ansatte i egen virksomhet.

Fra forskning vet vi at noen av våre viktigste behov for å trives i jobben handler om å få utvikle og anvende kompetanse, få jobbe autonomt og oppleve tilhørighet. Da blir vi motiverte, og vi opplever mestring og jobbengasjement. Muligheten til å bruke og utvikle egen kunnskap og ferdigheter gjennom jobben er dermed et viktig virkemiddel som kan bidra å øke de ansattes eve til å mestre nye utfordringer eller endringer på arbeidsplassen. Klarer vi å sette dette i sammenheng med virksomhetens overordnede mål, har vi et godt utgangspunkt for å nå virksomhetens og forvaltningens mål.

Kompetanseslipp 9. juni

DFØ presenterer nye kompetansetilbud

Oppdatert: 27. mai 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.