Veiledningsnotat om statlige fond

Veiledningsnotatet gir en samlet oversikt over gjeldende regelverk og praksis for etablering, gruppering, regnskapsføring og rapportering for de ordinære statlige fondene.

Hensikten er å bidra til en mer enhetlig praksis på området, gjennom å gjøre det enklere for statlige organer som forvalter slike fond å tilegne seg informasjon om hvordan økonomiregelverket skal forstås og etterleves.

Oppdatert: 10. mai 2019

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.