Veiledningsnotat: Departementenes styring av samarbeidsoppgaver som gis til underliggende virksomheter

I denne rapporten gir Direktoratet for økonomistyring (DFØ) og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) råd til departementer som skal samordne sin styring av samarbeid mellom underliggende virksomheter.

Notatet er utarbeidet på oppdrag fra Finansdepartementet (FIN) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Målgruppen for rådene er ledere og etatsstyrere i departementer som skal utforme og følge opp en strategi, handlingsplan eller et program.

Oppdatert: 21. mai 2019

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.