Sjekkliste for utvalgte prosesser i tilskuddsforvaltningen

Sjekklisten gir departementer og tilskuddsforvaltere et verktøy i arbeidet med å målrette og effektivisere arbeidet med tilskuddsordninger og enkeltstående tilskudd.

I sjekklisten finner du innspill innspill til de vurderingene som tilskuddsforvaltere må gjøre, samtidig som den kan brukes som dokumentasjon på tilskuddsforvalters vurderinger knyttet til det administrative opplegget som er valgt for en ordning.

Sjekklisten er ikke oppdatert etter endringene i bestemmelser om økonomistyring i september 2019. Dette innebærer at henvisning til økonomiregelverket kan ha fått nye nummer og ordlyd og innhold i noe av regelverksteksten er endret. Innholdet er fortsatt gyldig i henhold til de nye bestemmelsene bestemmelsene og kan fortsatt brukes.

Oppdatert: 7. januar 2020

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.