Risikostyring i staten - håndtering av risiko i mål- og resultatstyringen, metodedokument

Dette metodedokumentet har til hensikt å gjøre deg som er leder bedre i stand til å svare på spørsmål om risiko i mål- og resultatstyringen.

Kan du som leder svare på følgende spørsmål:

  • Hvilke faktorer er avgjørende for måloppnåelse i min virksomhet?
  • Hvordan kan jeg identifisere nye og endrede risikoer?
  • Hvilke av disse risikoene er vurdert som vesentlige i forhold til måloppnåelse for min virksomhet?
  • Hvordan kan jeg etablere hensiktsmessige styrings- og kontrollmekanismer som balanserer risiko, kontroll og kost/nytte ved ulike tiltak og kontrollaktiviteter?
  • Hvordan kan jeg vite at disse styrings- og kontrollmekanismene fungerer effektivt og som forutsatt?

Dette metodedokumentet har til hensikt å gjøre deg bedre i stand til å svare på disse spørsmålene.

Det beskriver en metode for hvordan du på en strukturert måte kan benytte risikostyring og intern kontroll som et verktøy for å gi rimelig sikkerhet for at virksomheten oppnår sine målsettinger.

Oppdatert: 21. mai 2019

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.