Vurdering av sikkerhet og effektivitet i dagens regelverk for statlige utbetalinger

DFØ har i denne rapporten vurdert sikkerhet og effektivitet i dagens regelverk for statlige utbetalinger (nedfelt i bestemmelser om økonomistyring i staten), jamfør oppdrag i tildelingsbrevet.

DFØ-rapport 2018:5
Regelverk
Styring

Oppdraget kan ses på bakgrunn av at departementer og underliggende virksomheter i noen sammenhenger har gitt uttrykk for at regelverkskravene er for strenge og at de ikke legger tilstrekkelig til rette for effektive løsninger.

Oppdatert: 22. mai 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord