Utviklingen i antall arbeidsforhold i stats- og sentralforvaltningen 2019–2020

Antall arbeidsforhold i statsforvaltningen hadde en nedgang på 0,1 prosent fra 2019–2020, mot en økning på 0,5 prosent fra 2018–2019. Det betyr en nedgang på 110 arbeidsforhold fra 2019–2020 og en økning på 853 fra 2018–2019.

DFØ-notat 2021:2
Organisering

Til sammenligning var den generelle sysselsettingsveksten i Norge på minus 1,1 prosent. Nedgangen bør sees i sammenheng med koronapandemien.

Veksten i statsforvaltningen er størst blant høyskoler og universiteter samt i Politi- og lensmannsetaten.

I sentralforvaltningen (departementene og direktoratene) var det nedgang på 4 prosent (926 arbeidsforhold). Utelukker vi endringer som kan forklares av omorganisering og oppgaveflytting, økte antall arbeidsforhold i sentralforvaltningen med 255 arbeidsforhold. Dette tilsvarer en prosentvis økning på 1,1 prosent.

Sju av ti ansatte i statsforvaltningen har arbeidssted utenfor Oslo og tre av ti har arbeidssted i Oslo. Fra 2017 til 2019 var det en økning i antall arbeidsforhold i de fleste fylkene, før det mellom 2019 og 2020 skjedd en dreining og man fikk en reduksjon i flere fylker. Bare to fylker har flere arbeidsforhold i 2020 sammenlignet med året før. Antall arbeidsforhold i Oslo har gått ned med -0,5 og -1,6 prosentpoeng for henholdsvis statsforvaltningen og sentralforvaltningen.

Koronapandemien har hatt begrenset effekt på antall arbeidsforhold i 2020. Det er ni direktorater som oppgir at koronapandemien er en av de viktigste årsakene til vekst i antall ansatte i 2020. Til sammen utgjør dette 51 faste stillinger og 99 midlertidige stillinger.

Undersøkelsen er gjennomført ved bruk av statistikk fra SSB og data fra DFØs kartleggingsundersøkelse.

Oppdatert: 13. oktober 2021

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.