Utredning om standardiserte minimumskrav i offentlige anskaffelser

DFØ har på oppdrag fra departementene utredet bruk av standardiserte minimumskrav for klima og miljø i offentlige anskaffelser, som et kunnskapsgrunnlag for lovutvalget for anskaffelser.

Anskaffelser

Utredningen er utarbeidet på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, i samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet, der DFØ bes om å utrede bruk av standardiserte minimumskrav for klima og miljø i offentlige anskaffelser for å fremskynde grønn omstilling. Utredningen er utarbeidet i samarbeid med Miljødirektoratet.

Utredningen skal inngå i kunnskapsgrunnlaget til lovutvalget for anskaffelser. I mandatet til Lovutvalget for anskaffelser er lovutvalget blant annet bedt om å ha fokus på å styrke klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser. Et av punktene lovutvalget skal vurdere, er om det bør utvikles sentralt fastsatte standardiserte minimumskrav på prioriterte områder for klima- og miljø.

Utredningen sier blant annet noe om hvilke standardiserte minimumskrav som finnes i Norge og EU i dag, og hvilke som forventes fra EU de neste årene.

Les og last ned rapport

Rapport: Standardiserte minimumskrav i offentlige anskaffelser
pdf 940.79 KB
Oppdatert: 15. juni 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.