Utredning om digitale fellesløsninger for tilskudd

På oppdrag fra Finansdepartementet har Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) utredet mulighetene for digitale fellesløsninger på tilskuddsområdet.

DFØ-rapport 2018:6
Tilskudd

Oppdraget kommer som følge av dels kjente problemstillinger knyttet til tilgang på informasjon, effektivisering og digitalisering av statlige tilskudd.

Oppdatert: 22. mai 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord