Utenlandsk arbeidskraft i sikte? Hvordan kommunikasjon kan brukes for å rekruttere flere kloke hoder til Norge

Difi har, på oppdrag fra UDI, undersøkt hvordan kommunikasjon kan brukes for å rekruttere flere høyt utdannede/fagspesialister fra andre land til Norge.

Difi-rapport 2008:11
Kommunikasjon

Med hovedvekt på kvalitative metoder har vi kartlagt informasjonsbehov og kanalpreferanser hos potensielle arbeidsinnvandrere fra fire ulike land: India, Russland, Romania og Tyskland. Undersøkelsen viser bl.a. at det er dårlig kunnskap om Norge og vanskelig å finne informasjon om arbeidsmuligheter.

For at potensielle arbeidstakere skal velge Norge, må det legges vekt på å informere om forhold som kan motivere, og formidle informasjonen gjennom ulike kanaler. Det er særlig behov for en helhetlig presentasjon på Internett, og det kreves et samarbeid mellom ulike offentlig virksomheter.

Oppdatert: 22. mai 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord