Tilskuddsforvaltning i Kultur- og kirkedepartementet

Rapporten gir en vurdering av om KKDs administrasjon for tilskuddsforvaltning er tilfredsstillende i forhold til kravene fastsatt i Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten.

DFØ-rapport 2009:7
Regelverk
Tilskudd

Evalueringen har et særlig fokus på KKDs administrative opplegg knyttet til kontroll og oppfølging, herunder de rapporteringskrav som KKD stiller overfor tilskuddsmottakere.

Oppdatert: 22. mai 2020

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.