Styrking av forvaltningens europakompetanse

Regjeringen ser det som nødvendig å styrke europakompetansen i forvaltningen. Europakompenasen er solid hos ledere og medarbeidere med ansvar for EU-EØS-relatert arbeid, men "allmennkompetansen” er fortsatt svak.

Difi-rapport 2008:2
Kompetanse
Norge og EU/EØS

Medarbeidere tar eget ansvar for utvikling av europakompetanse. Få strategiske grep i virksomhetene. Det eksterne opplæringstilbudet, inkludert statens eget, blir vurdert som tilfredsstillende. Mange virksomheter lager også egne tiltak. Mangel på tid og økonomiske ressurser kan være et hinder for ønsket kompetanseutvikling.

Styrking av europakompetansen må bygge på det initiativet som finnes i virksomhetene. Utenriksdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet og Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) må stille ressurser og ekspertise til disposisjon.

Det forslås at det opprettes to nye faglige stillinger i DIFI til gjennomføring av kompetanseløftet, samt en halv stilling for å ivareta administrative støttefunksjoner. Det forslås videre at det må stilles nærmere 3,5 mill NKO til disposisjon for utvikling og gjennomføring av nye kompetanseutviklingstiltak.

Oppdatert: 22. mai 2020

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.