Stor satsning på effektivisering av offentlige anskaffelser

Fra 2018 er det en betydelig satsing for å effektivisere offentlige anskaffelsesprosesser gjennom digitalisering. Program for digitale anskaffelser skal gjennomføres i perioden 2018 til 2024 og ledes av Difi. Difi har en målsetting om å tilrettelegge for ca. 3,6 milliarder kroner i samfunnsøkonomisk gevinst i løpet av programperioden. Dette skal realiseres ved å legge til rette for digitale anskaffelsesprosesser.

Difi-rapport 2018:1
Anskaffelser
Digitalisering
Kompetanse
Ledelse
Omstilling
Styring

Det årlige budsjettet for Program for digitale anskaffelser er 13 millioner kroner. Difi-rapport 2018:1 er strategien og grunnlagsdokumentet for gjennomføring av programmet, og har første versjon av en rullerende gjennomføringsplan for programsatsingen som vedlegg. Difis arbeid med digitalisering av anskaffelser vil kombinere dagens forvaltningsoppgaver med en betydelig satsing på nye utviklingstiltak.

Gjennomføring av Program for digitale anskaffelser vil bidra vesentlig til Regjeringens målsettinger om å forenkle, forbedre og fornye offentlig sektor.

Oppdatert: 14. juli 2020

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.