Statsansatteundersøkelsen 2021

Statsansatteundersøkelsen blir gjennomført hvert tredje år, og er en representativ undersøkelse blant statens ansatte. Høsten 2021 ble undersøkelsen gjennomført for sjette gang siden 2007.

DFØ-rapport 2022:1
Kompetanse
Ledelse
Omstilling

Undersøkelsen forteller oss om hvordan ansatte opplever ulike sider ved sin arbeidssituasjon i tillegg til opplevelsen av jobbengasjement og gjennomføringsevne.

Det er utarbeidet fem temahefter som presenterer hovedresultatene fra undersøkelsen. Temaheftene tar opp temaer som Staten som arbeidsplass, Ledelse i staten, Kompetanse, Endring og omstilling samt Arbeidssituasjonen nå og fremover.

Oppdatert: 31. mars 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord