Statlig tilsyn med kommunene

DFØ har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet kartlagt utviklingstrekk når det gjelder statlig tilsyn med kommunene. Rapporten viser at statlig tilsyn vurderes som nyttig for å sikre at kommunene følger pålagte lover og regler.

DFØ-rapport 2020:9
Regional statsforvaltning
Styring
Tilsyn

Omfanget av statlig tilsyn er ikke særlig endret, men mange opplever tilsyn som tidkrevende for kommunen. Særlig gjelder dette arbeidet med å innhente dokumentasjonen i forkant av et tilsynsbesøk.

Kommunene vurderer statlig tilsyn mer positivt enn tidligere. Opplevelsen av nytte henger blant annet sammen med at det i økende grad settes i gang læringsaktiviteter i tilknytning til tilsyn.

Fylkesmannen har fått større handlingsrom til å bestemme tema, volum og virkemidler i tilsynene. Dette åpner for bedre og mer relevant tilsyn.

Tilsynsmyndighetene er mer fleksible i virkemiddelbruken enn før, og tar i bruk nye virkemidler, som for eksempel egenvurdering og brukerinvolvering.

Det siste tiåret har det blitt større oppmerksomhet om å ta tak i problemer som krever samarbeid på tvers av sektorgrensene. For å få det til må kommunene utvikle mer integrerte tjenester, også på områder som er underlagt ulike statlige sektortilsyn. Dette stiller nye forventninger til samarbeid mellom statlige tilsynsmyndigheter, harmonisering av tilsynsregimer og felles tverrfaglige tilsyn.

Oppdatert: 17. november 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord