Spisset områdegjennomgang om enkeltstående tilskudd – offentlig versjon

DFØ har levert en spisset områdegjennomgang om enkeltstående tilskudd.

DFØ-notat 2022:3
Styring
Tilskudd

Områdegjennomgangen skal legge til rette for at endringer knyttet til enkeltstående tilskudd gjøres på en helhetlig måte og bedre etterlevelse av økonomiregelverket, blant annet gjennom at omfanget av enkeltstående tilskudd reduseres. Områdegjennomgangen skal også gi innsikt i dagens praksis på området som grunnlag for videre veiledning og eventuelt utvikling av økonomiregelverket.

DFØ anbefaler at det arbeides videre med å ramme inn og redusere bruken av enkeltstående tilskudd og foreslår følgende tiltak:

  • vurdere regelverksendring for å tydeliggjøre føringene for bruk av enkeltstående tilskudd
  • veilede for å øke kjennskap til regelverket og kompetanse i tilskuddsforvaltningen, herunder særskilt dialog med enkelte departementer om deres nåværende praksis
  • utvikle veiledning om forholdet mellom tilskudd og anskaffelser
  • etablere oversikt over statlige tilskudd for bedre samordning, oppfølging og kontroll
  • etablere mekanismer for jevnlige gjennomganger av enkeltstående tilskudd, og/eller mekanismer som faser ut tilskudd etter en gitt tid

Les og søk i områdegjennomgangen

Last ned områdegjennomgangen

DFØ-notat 2022:3 Spisset områdegjennomgang om enkeltstående tilskudd
pdf 226.73 KB
Oppdatert: 22. januar 2023

Kontakt

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger om innholdet på denne siden, ta kontakt med: 

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord