Samfunnsøkonomisk analyse av strukturendringer i Universitets- og høyskolesektoren 

SSØ gjennomførte en samfunnsøkonomisk analyse på oppdrag fra Stjernø-utvalget for høyere utdanning.

DFØ-rapport 2008:1
Styring

Målet med analysen var å bidra til et godt beslutningsgrunnlag ved vurdering av de fire modellene for fremtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren som utvalget skisserte.

Oppdatert: 14. juli 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord