På både kort og lang sikt? En kartlegging av flerårig styring av underliggende etater

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har på oppdrag fra Finansdepartementet kartlagt hvordan departementene praktiserer et flerårig perspektiv i styringen av underliggende etater.

DFØ-rapport 2023:1
Styring

Formålet har vært å kartlegge og vurdere hvordan departementene ivaretar et flerårig perspektiv i styringen av underliggende etater samt gi en oversikt over foreliggende veiledningsmateriale på området og vurdere behovet for nye tiltak. 

Hovedfunn

Hovedfunnene fra undersøkelsen viser at 

  • Ettårsperspektivet for etatsstyringen gir også rom for et flerårig perspektiv. 
  • Departementer og etater opplever situasjonen noe ulikt. Mange etater opplever lite handlingsrom for et flerårig styringsperspektiv.   
  • Det er få faste punkter for flerårig styring i etatsstyringsdialogen. 
  • Etater med mer enn 500 årsverk opplever det flerårige styringsperspektivet som mer utfordrende.  
  • Politisk skiftende prioriteringer gjør et flerårig styringsperspektiv mer krevende.  
  • Ettårsperspektivet gjør at digitaliseringsprosjekter er ekstra krevende å håndtere. 

Vurderinger og anbefalinger

I rapporten gis det også følgende vurderinger og anbefalinger: 

  • Styringsdialogen bør legges bedre til rette for flerårig styring, bl.a. ved at det årlig holdes et eget møte mellom departement og etat hvor flerårig styring og strategi er hovedtema, og ved at man anerkjenner fagdialogens bidrag til å anlegge et flerårig perspektiv.  
  • Det er behov for erfaringsutveksling, mer praksisbasert informasjon og eksempler på hvordan flerårig styring gjøres i andre etater.  
  • DFØ kartlegger videre kompetansebehov knyttet til økonomiregelverket og bevilgningsreglementet. Det tilrettelegges informasjon om unntakene fra ettårsprinsippet og hvordan disse kan utnyttes bedre. 
  • Politisk forankring, for eksempel i stortingsmeldinger eller nasjonale strategier, kan gi et bedre grunnlag for flerårig styring. 

Funnene og vurderingene i undersøkelsen baserer seg på dokumentanalyse, intervjuer med alle departementene og spørreundersøkelse til underliggende virksomheter. 

Hele kunnskapsgrunnlaget, våre funn og vurderinger om behovet for nye tiltak kan du lese i rapporten under.

Les og søk i rapporten på nett

Last ned rapport

DFØ-rapport 2023:1 På både kort og lang sikt? En kartlegging av flerårig styring av underliggende etater
pdf 1.79 MB
Oppdatert: 14. februar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.