Om etatsstyringsmøtenes plass i styringen – en kartlegging av møtenes rolle og funksjon

DFØ har gjennomført en kartlegging av etatsstyringsmøtenes plass i styringsdialogen mellom departement og virksomhet.

DFØ-notat 2022:1
Styring

Kartleggingen bygger på en gjennomgang av sentrale styringsdokumenter og intervjuer med ti departementer og ti statlige virksomheter med sikte på å belyse følgende problemstillinger:

  1. Hva er etatsstyringsmøtenes form, frekvens og innhold?
  2. Hvordan vurderer departementer og virksomheter etatsstyringsmøtene og den plass de har i den samlede styringen?
  3. Hvordan kan etatsstyringsmøtene videreutvikles?
Oppdatert: 1. april 2022

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord