Nye veier til en kunnskapsbasert forvaltningsutvikling?

Dette notatet er et kunnskapsgrunnlag til Forvaltningskonferansen 2021 og er grunnlag for Direktoratet for forvaltning og økonomistyrings (DFØ) eget innlegg.

DFØ-notat 2021:3
Ledelse
Omstilling
Organisering
Regional statsforvaltning
Samordning
Styring

Notatet har som formål å gi en oversikt over særlig relevante politiske føringer og utfordringer, relevant innsiktsarbeid gjort av DFØ og tidligere Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) samt eksempler på nye arbeidsmåter i forvaltningen.

Vi belyser følgende problemstillinger i de ulike kapitlene:

  • Hvilke utfordringer og sentrale føringer står forvaltningen overfor?
  • Hva er erfaringene med endringsprosesser, styring organisering og ledelse?
  • Hva kan være aktuelle nye perspektiver og arbeidsmåter for forvaltningen?

I avslutningskapitlet søker vi så å gi noen refleksjoner knyttet til utvikling av forvaltningen for å løse framtidens utfordringer.

Oppdatert: 12. november 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord