Nullutslippstransport i leveranser til det offentlige. Kunnskapsgrunnlag

Kunnskapsgrunnlaget er utarbeidet som en del av arbeidet med regjeringens handlingsplan for grønne og innovative offentlige anskaffelser.

Rapport fra DFØ og Miljødirektoratet
Anskaffelser
Samordning

Rapporten er utarbeidet av etatene i fellesskap, hvor Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har vurdert hvordan og under hvilke forutsetninger det er hensiktsmessig å innrette offentlige anskaffelser for å fremme nullutslippstransport.

I vurderingen har de belyst handlingsrommet i regelverket for offentlige anskaffelser.

Miljødirektoratet har vurdert nullutslippsløsninger, klimagassutslipp, samfunnsøkonomiske vurderinger og skipsfart.

Direktoratene har i samråd vurdert relevante tilskuddsordninger.

Les også nyhet om kunnskapsgrunnlaget på miljodirektoratet.no. 

Oppdatert: 23. september 2020

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.