Nullutslippstransport i leveranser til det offentlige. Kunnskapsgrunnlag

Kunnskapsgrunnlaget er utarbeidet som en del av arbeidet med regjeringens handlingsplan for grønne og innovative offentlige anskaffelser.

Rapport fra DFØ og Miljødirektoratet
Anskaffelser
Samordning

Rapporten er utarbeidet av etatene i fellesskap, hvor Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har vurdert hvordan og under hvilke forutsetninger det er hensiktsmessig å innrette offentlige anskaffelser for å fremme nullutslippstransport.

I vurderingen har de belyst handlingsrommet i regelverket for offentlige anskaffelser.

Miljødirektoratet har vurdert nullutslippsløsninger, klimagassutslipp, samfunnsøkonomiske vurderinger og skipsfart.

Direktoratene har i samråd vurdert relevante tilskuddsordninger.

Les også nyhet om kunnskapsgrunnlaget på miljodirektoratet.no. 

Oppdatert: 23. september 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord