Norsk medvirkning i visumsamarbeidet innenfor Schengen. En gjennomgang av organisering og arbeidsformer

Norge har gjennom vært tilknyttet Schengensamarbeidet siden 1996, tilknytningsavtalen gir rett til medvirkning i videreutviklingen av dette samarbeidet. Avtalen forplikter Noreg til å ha samme visumpolitikk som de øvrige Schengenlandene. Difi har gjennomgått den nasjonale organiseringen og påvirkningsstrategien, og kommet med forslag til forbedringer.

Difi-rapport 2012:3
Norge og EU/EØS

Innvandringsavdelingen i JD har forvaltningsansvar for visumsområdet og følger opp plikter og rettigheter innenfor Schengensamarbeidet. UDI og UD er samarbeidspartnere i oppfølgingen.

Den norske organiseringen av visumarbeidet, og påvirkningsstrategien innenfor Schengensamarbeidet, har vært uendret siden 1996, selv om EU har gjennomgått store forandringer når det gjelder medlemstall, beslutningssystem og metoder for planlegging og policyutvikling. Difi har gjennomgått den nasjonale organiseringen og påvirkningsstrategien, og kommet med forslag til forbedringer, slik som involvering av flere medarbeidere, mer overvåking og analyse av utviklingen, styrket rapportering, bedring av kommunikasjonen mellom norske aktører og avklaring av hvilke saker som skal opp i de samarbeidsorganene hvor Norge deltar.

Oppdatert: 22. mai 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord