Nødnett – evaluering av prosjektorganiseringen

Nødnett er et stort samordningsprosjekt mellom tre sektorene; politi, brann og helse, ledet av Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK). Prosjektorganiseringen er nødvendig, men viser hvilke utfordringen offentlig sektor har når mange etater og virksomheter på ulike forvaltningsnivåer ska samordnes for å nå et felles mål.

Difi-rapport 2008:15
Brukerretting og brukermedvirkning
Organisering
Samordning
Styring

Difi har foretatt en evaluering av hvorvidt organiseringen og andre styringsvirkemidler (juridiske, økonomiske, pedagogiske) er utformet og benyttes slik at de bidrar til å nå målene for utbyggingen av Nødnettet.

Det har vært lagt vekt på å få et så tydelig bilde som mulig av hvordan rolle-, oppgave- og ansvarsdelingen mellom de sentrale aktørene har vært planlagt, kommer til uttrykk i organiserings- og styringsdokumenter og hvordan det fungerer i praksis. Likeledes hvordan beslutnings- og rapporteringsstrukturen fungerer og om finansieringsmodellen, kommunikasjon og informasjon er nyttet på en hensiktsmessig måte. Lover og forskrifter som danner rammer for Nødnettprosjektet er vurdert.

Oppdatert: 6. juli 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord