Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning

Difi har gjennomført et prosjekt der formålet har vært å belyse samordning i norsk forvaltning og å peke på mulige veier til å forbedre samordningen, spesielt der forvaltningen står overfor det som vi har valgt å kalle gjenstridige problemer.

Difi-rapport 2014:07
Ledelse
Organisering
Samordning

Målet for undersøkelsen har vært å besvare spørsmålene om hvor godt forvaltningen evner å samordne seg og hvilke mekanismer og virkemidler som kan bidra til å fremme eller hemme hensiktsmessig samordning. Vår beskrivelse og drøfting av mekanismer og virkemidler for samordning viser at mulighetene finnes og kan brukes mer med sikte på å forbedre samordningen. Hovedproblemet synes å være at de ikke etterleves eller utnyttes godt nok.

Prosjektet er egeninitiert, men utgjør også et grunnlag for regjeringens program for bedre styring og ledelse (2014).

Les mer om fagområdet samordning
Oppdatert: 21. desember 2020

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.