Medarbeiderundersøkelsen i staten 2013

Medarbeiderundersøkelsen 2013 er en oppfølging av tilsvarende undersøkelse i 2007 og 2009.

Difi-rapport 2013:8
Kompetanse
Ledelse
Omstilling

Undersøkelsen er gjort blant 3818 medarbeidere og ledere i det statlige tariffområdet, og kartlegger respondentenes oppfatning av faktorer som jobbinnhold, styringsmål og gjennomføring, ledelse, kultur, samspill og medvirkning, arbeidsmiljø, kompetanseutvikling, endringsprosesser, digitalisering.

Medarbeiderundersøkelsen er bygget på en modell som gjør det mulig å si noe om hva som påvirker medarbeidernes engasjement og opplevde gjennomføringsevne. og sammenhengen mellom disse.

Medarbeiderundersøkelse i staten 2013 Sluttrapport - Difi-rapport 2013:8
Oppdatert: 22. mai 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord