Lisens til å eksperimentere? Erfaringer fra Oppdragslaboratoriet

Direktorat for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet gjennomført piloten Oppdragslaboratoriet.

DFØ-notat 2022:4
Brukerretting og brukermedvirkning
Kompetanse
Samordning

Oppdraget inngår som en del av vårt arbeid knyttet til mobilitet, innovasjon og nye arbeidsmåter i forvaltningen.

Formålet med Oppdragslaboratoriet var å teste ut hvordan forvaltningens grundige og mer tradisjonelle arbeidsmåter kunne suppleres med nye og mer utforskende arbeidsmåter. Tiltaket skulle både gi deltakerne en utvidet verktøykasse og styrket kompetanse for å lykkes med samarbeid på tvers av sektorer og fagområder, og bidra til å dreie forvaltningskulturen i retning av mer utforsking, eksperimentering og innovasjon.

Over en periode på 7 måneder fra høsten 2021 til våren 2022 testet et kull på 25 deltakere ut mer utforskede metoder for å løse tverrgående problemer. Deltakerne samarbeidet i oppdragsgrupper satt sammen på tvers av departementene. Oppdragene ble identifisert på bærekraftsområdet, et område som både krever samordnet innsats, nytenkning og tverrfaglighet.

I utviklingen av Oppdragslaboratoriet har felles utforsking, samarbeid i praksis og refleksjon stått sentralt. Utvalget av innhold og metodikk var både inspirert av designfeltet og policylab-tradisjonen. Opplegget ble rigget på en måte som var tilpasset målgruppens roller, rammebetingelser og kontekst.

Oppdragslaboratoriet ble gjennomført som en pilot for å høste erfaringer og få et grunnlag for å vurdere videreføring, nytteverdi og effekt. Målgruppen har vært medarbeidere fra departementene. Erfaringene fra piloten oppsummeres i dette notatet.

Les notatet

Oppdatert: 15. november 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord