Å lede digitale endringsprosjekter – hva er suksesskriteriene?

God ledelse og lederforankring er viktig for å lykkes med digitale endringsprosjekter, men hva betyr dette i praksis? Hva gjør ledere på ulikt nivå i en virksomhet for å drive og lede en endring?

Difi-rapport 2013:5
Digitalisering
Ledelse
Organisering
Styring

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har gjennom dypdykk i Perform-prosjektet i Statens Pensjonskasse og EFFEKT-programmet i Utlendingsdirektoratet (UDI) kartlagt hva som har vært suksesskriterier i ledelse av disse prosjektene. Kartleggingen viser at tydelig ledelse fra toppen med klare prioriteringer, bred forankring internt og opp mot overordnet departement, klare mål og visjoner for endringsprosjektet, klart ansvar og planer for overlevering til linjen er noen av de viktige strategiske grepene for å støtte opp under endringsprosessen. Samtidig viser kartleggingen at det er helt avgjørende at endringen blir ledet og drevet i det daglige, og at spesielt mellomlederne har en viktig rolle som bindeledd, oversettere, meningsformere og kaosbuffer. Gjennomføringsevne og det å ha kontinuerlig oppmerksomhet på endringsprosessen, blir en viktig kompetanse for ledere.

Oppdatert: 22. mai 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord