Lav- og nullutslippskrav ved anskaffelse av ferger og hurtigbåter

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) fikk sammen med Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet oppdrag fra Klima – og miljødepartementet (KLD) om å utrede mulige lav- og nullutslippskrav og -kriterier i offentlige anskaffelser av ferger, hurtigbåter og andre sjøtransporttjenester. Statens vegvesen har også deltatt i arbeidet.

Anskaffelser

Oppdraget var todelt: Lav- og nullutslippskrav ved anskaffelse av ferger og hurtigbåter (oppdrag 1) og klimakrav ved sjøtransporttjenester (oppdrag 2)

Sammendrag

Direktoratene anbefaler at kravene til anskaffelse av ferger og hurtigbåter rettes mot nullutslippsløsninger. I forslaget til forskrift er kravene til henholdsvis ferger og hurtigbåter tilnærmet likt utformet, men med senere ikrafttredelse for kravene til hurtigbåter.

Forskriften direktoratene foreslår er utformet slik at det i utgangspunktet er obligatorisk for de offentlige oppdragsgiverne å stille krav om nullutslippsløsning når de anskaffer fartøy eller anskaffer tjenester om drift av samband.

Forskriften angir en plikt til å stille krav om nullutslippsløsning i anskaffelser, men oppdragsgiver kan også gjøre unntak dersom det er uforholdsmessig dyrt eller ikke teknisk mulig med nullutslippsløsninger på den aktuelle strekningen. Oppdragsgiver må imidlertid dokumentere hvorfor de har gjort unntak.

Arbeidsgruppen foreslår for sjøtransporttjenester at det i første omgang innføres en forskrift med plikt til markedsdialog og en enkel rapportering. Tanken er at denne forskriften, når markedet er mer modent og vi har erfaring med å stille miljøkrav til sjøtransport i anskaffelser, vil kunne utvides til at det også kommer konkrete plikter til krav oppdragsgivere skal stille i anskaffelser.

Last ned rapport

Oppdrag om lav- og nullutslippskriterier og klimakrav i offentlige anskaffelser av ferge (jan. 2022)
pdf 196.77 KB
Utredning av nullutslippskrav til ferger og hurtigbåter (mai 2022)
pdf 3.84 MB
Svar på oppdrag om lav- og nullutslippskriterier- og krav i offentlige anskaffelser av ferger og hurtigbåter (mai 2022)
pdf 158.01 KB
Tilleggsoppdrag om klimakrav for ferger og hurtigbåter (sept. 2022)
pdf 345.46 KB
Utredning Lav- og nullutslippskrav ved anskaffelse av sjøtransporttjenester til det offentlige (des. 2022)
pdf 1.23 MB
Oppdatert: 9. januar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.