Lærdommer fra arbeid med tillitsreform i skandinaviske land

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) fikk høsten 2022 et oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) knyttet til regjeringens arbeid med tillitsreform. I dette notatet besvarer vi den delen av oppdraget som går ut på å lage en kunnskapsstatus som oppsummerer lærdommer fra arbeid med tillitsreform i Danmark, Sverige og Norge. Kunnskapsstatusen er basert på foreliggende studier.

DFØ-notat 2023:1
Ledelse
Organisering
Styring

For å lage en kunnskapsstatus har vi kartlagt initiativer knyttet til tillitsreform i Danmark, Sverige og Norge. I kartleggingen har vi søkt å dekke følgende problemstillinger:

  1. Hva kjennetegner igangsatte reforminitiativer?
  2. Hvilke erfaringer og lærdommer viser datagrunnlaget?

Les og søk i rapporten på nett

Last ned rapport

DFØ-notat 2023:1 Lærdommer fra arbeid med tillitsreform i skandinaviske land
pdf 358.05 KB

Les mer om tillitsreformen

Oppdatert: 21. februar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.