Kunnskapsgrunnlag om nye organisasjonsformer i forvaltningen – første leveranse

DFØ har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet undersøkt hvordan det er arbeidet i de syv livshendelsene som er forankret i regjeringens Digitaliseringsstrategi.

DFØ-notat 2021:1
Digitalisering
Organisering
Samordning
Styring

Dette notatet handler om Starte-sammen-fasen, som er den første av tre faser i Digitaliseringsdirektoratets rammeverk for utvikling av sammenhengende tjenester.

Undersøkelsen belyser hvordan det er arbeidet i den enkelte livshendelse, hva som er utfordringene i arbeidet, og hvordan digitalisering og innovasjon utfordrer dagens forvaltning.

Oppdatert: 19. mars 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord