Kompetanse i statlig styring

På oppdrag fra Finansdepartementet har DFØ gjennomført en studie av kompetansesituasjon og -behov i statlige virksomheter innenfor fagområder som dekkes av Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten. I denne rapporten oppsummeres funn fra studien.

DFØ-rapport 2013:2
Kompetanse
Regelverk
Styring

Et viktig formål med studien er å innrette fremtidige kompetanseutviklingstjenester mot dokumenterte behov.

Oppdatert: 22. mai 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord