Kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet i Norge

På oppdrag fra Justisdepartementet gjennomførte Statskonsult en kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet på rettshjelpsområdet. Kartleggingen er foretatt gjennom dokumentstudier, spørreskjemaundersøkelse og intervjuer.

Difi-rapport 2008:1
Organisering
Tilsyn
Uavhengige forvaltningsorganer

Det samlede rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet i Norge er omfattende. I vår undersøkelse har vi kartlagt og beskrevet i alt 48 ulike tilbud eller grupper av tilbud – både private og offentlige. Staten bruker også store midler til fri rettshjelp. For 2006 ble det brukt i alt 174 mill kr til fritt rettsråd og bortimot 386 mill kr til fri sakførsel.

Undersøkelsen viser at de fleste respondenter mener at tilbudet i dag ikke fungerer godt nok på saksfelt som er relatert til offentlig forvaltning (sosialtjeneste, trygd/pensjon osv). Det pekes likeledes på at forvaltningens veiledningsplikt ikke fungerer tilfredsstillende.

Oppdatert: 22. mai 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord