Kartlegging av kontoplaner og føringsprinsipper i staten

I tildelingsbrevet for 2007 fikk SSØ i oppdrag å gjennomføre en kartlegging med formål å dokumentere omfang av bruk av elementer av periodisering i virksomhetsregnskapene.

DFØ-rapport 2008:5
Styring

Kartleggingen dokumenterer også hvilken innretning bruken har, og om virksomhetene bruker andre kontoplaner enn statens kontoplan.

Oppdatert: 14. juli 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord