Internasjonalt sekretariat i Justisdepartementet – en erfaringsoppsummering

Difi har på oppdrag av Justisdepartementet foretatt en gjennomgang av erfaringene med Internasjonalt sekretariat i departementet. Erfaringene oppsummeres i denne rapporten.

Difi-rapport 2008:13
Kompetanse
Organisering
Samordning

Justisdepartementet (JD) opprettet i januar 2007 et internasjonalt sekretariat (INT). Politisk ledelse hadde behov for oversikt og bedre koordinering av det internasjonale arbeidet. Fagavdelingene skulle fortsatt ha ansvar for internasjonale saker på sine områder, men dette prinsippet er blitt utfordret, først og fremst av at Europaprosjektet høsten 2007 ble integrert i INT og fikk overført oppgaver fra en fagavdeling. Erfaringene viser at INT har møtt behovene for oversikt og koordinering og at Europaprosjektet har styrket JD i internasjonale prosesser, men også at INT har gitt opphav til konflikter i forhold til fagavdelingen.

Problemene med grensenittet mot fagavdelingene kan tolkes som utfordringer typiske for stab/støttefunksjoner, men INT har i tillegg hatt et uklart mandat.

På kort sikt bør mandatet gjøres klarere og konfliktene løses, men på lengre sikt bør JD velge en organisasjonsform som sikrer effektiv kombinasjon av faglig og internasjonal kompetanse som ikke er konfliktskapende eller svekker fagavdelingenes ansvar for egne saksområder.

Oppdatert: 22. mai 2020

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.