Innkjøpsordning/markedsplass for skytjenester

Forprosjektrapport som anbefaler etablering av en markedsplass for skytjenester. Flere ulike modeller er vurdert.

Difi-rapport 2018:6
Anskaffelser
Digitalisering
Omstilling

Regjeringen ønsker å gjøre det enklere for offentlige virksomheter å anskaffe skytjenester, og samtidig støtte virksomhetene i å gjøre de nødvendige vurderinger av risiko og sikkerhet. Etablering av en markedsplass for skytjenester kan bidra til økt utbredelse av sikre, lovlige og kostnadseffektive skytjenester. På sikt kan dette gi bedre, mer kostnadseffektiv IT i offentlig sektor i Norge.

Forprosjektet for å vurdere mulig innretning og organisering av en markedsplass for skytjenester er et samarbeid mellom Difi og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Prosjektet har vurdert mulige overordnede modeller for etablering av markedsplassen, gjennomført behovskartlegginger og fått gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av de mest aktuelle alternativene.

Oppdatert: 14. juli 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord