Hvor går regional stat? Erfaringer med funksjonsbasert organisering i statlige etater

Stadig flere statsetater har i løpet av de siste årene gått bort fra en geografisk basert organisering til en mer funksjonsbasert organisering. I denne rapporten har DFØ sett nærmere på denne utviklingen og hva den innebærer for etatene og deres samarbeidspartnere.

DFØ-rapport 2022:4
Organisering
Regional statsforvaltning
Styring

Undersøkelsen viser at i løpet av 2022 vil hele 17 av de 21 etatene som har tilhørt regional statsforvaltning, ha en organisering inndelt etter likeartede funksjoner og med landsdekkende oppgaveløsning. Fra etatenes ståsted er enklere styringslinjer, mer ensartet praksis og sterkere fagmiljøer de største fordelene ved en funksjonsbasert organisering. En ulempe er at samhandling på regionalt nivå blir vanskeligere.

DFØ har undersøkt omfang, konsekvenser og muligheter som følger av en utvikling fra en geografisk basert til en mer funksjonsbasert organisering i statlige etater. Funnene er basert på en bred kartlegging av de 21 etatene som har tilhørt det som omtales som regional statsforvaltning, erfaringer fra fire utvalgte etater, deres eierdepartementer og et utvalg statsforvalterembeter. De fire utvalgte etatene er Kystverket, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Skatteetaten og Statens vegvesen. 

Les og søk i rapporten

Last ned rapporten

DFØ-rapport 2022:4 Hvor går regional stat? Erfaringer med funksjonsbasert organisering i statlige etater
pdf 847.32 KB
Oppdatert: 20. januar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.