Helse- og miljøinformasjon - Befolkningens behov for informasjon om helse- og miljøfarlige stoffer

Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) bistår SFT i planleggingen av en treårig informasjonsinnsats for å øke bevissthet og kunnskap rundt helse- og miljøfarlige stoffer i forbrukerprodukter. I den forbindelse har SFT i samarbeid med DIFI gjennomført en befolkningsundersøkelse og fire fokusgrupper om kunnskap, holdninger og atferd knyttet til helse- og miljøfarlige stoffer i produkter.

Difi-rapport 2008:6
Brukerretting og brukermedvirkning
Kommunikasjon

Rapporten går igjennom resultatene fra undersøkelsen og fokusgruppene. DIFI sammenstiller også resultatene fra befolkningsundersøkelsen med en liknende undersøkelse SIFO gjennomførte på vegne av SFT i 1997. Vi beskriver også hva vi mener er de viktigste informasjons- og kommunikasjonsutfordringene på basis av funnene fra undersøkelsen, og videre hvilke typer av kommunikasjonstiltak som bør vektlegges i den påfølgende innsatsen.

Oppdatert: 22. mai 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord