Fra geografi til funksjon

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) fikk i tildelingsbrevet 2021 i oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet å se nærmere på nye organisasjonsformer i staten. Som svar på dette oppdraget har vi valgt å se nærmere på organiseringen av regional stat.

DFØ-notat 2021:4
Organisering
Regional statsforvaltning
Styring

Dette notatet oppsummerer den innledende kartleggingen av de etatene som det har vært vanlig å anse som regional stat. Hovedvekt er lagt på hvordan etatene er organisert i dag og omfanget av funksjonsbasert organisering.

Oppdatert: 9. desember 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord