Forvaltningsutsyn 2007

Rapporten presenterer kvantitativt orientert informasjon som belyser sentrale sider ved statsforvaltningen om organisering, personale, samfunnsøkonomi, aktuelle forvaltningspolitiske temaer og et internasjonalt perspektiv.

Difi-rapport 2008:10
Organisering

De viktigste datakilder er offentlig statistikk forvaltet av Statistisk sentralbyrå og forvaltningsdatabasen til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste. Store deler av statistikken som presenteres, er utarbeidet spesielt for denne rapporten på oppdrag fra DIFI.

Rapporten gir en generell beskrivelse av offentlig sektors oppbygging og utvikling, og oversikter over hvordan staten er organisert i ulike typer virksomheter, antall og lokalisering. Søkelyset settes på utviklingen i organiseringen over tid med hovedvekt på de senere års strukturelle endringer og viktige reformer. Personale i staten beskrives ut fra kjennetegn som antall, kjønn, alder, utdanningsnivå, heltids- og deltidsansatt, fast eller midlertidig ansatt, innvandrere, deltagere på kurs og lønn. Statsforvaltningens størrelse og betydning belyses gjennom produksjon og sysselsetting, og utgifter på ulike tjenesteområder. Det gjøres noen enkle sammenligninger mellom offentlig forvaltning i Norge og noen utvalgte land.

Oppdatert: 22. mai 2020

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.