Forprosjekt tildelingsbrev

SSØ har på oppdrag fra Finansdepartementet gjennomført en casestudie knyttet til hvordan overordnede styringssignaler innenfor rammene av mål- og resultatstyring formidles gjennom tildelingsbrev, og operasjonaliseres internt i enkelte statlige virksomheter.

DFØ-rapport 2008:6
Styring
Oppdatert: 6. juli 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord